Fandangos B-kull

Födda 2011-05-03

Fandangos B-kull ; födda 2011-05-03

 u. S38768 / 2007 Fandangos Ella

 e. S36885 / 2006 Orkanens Uzeb-United

> MH på föräldra djuren

> MH Fandangos Ellas A-kull.

SUNDA OCH ARBETANDE HUNDAR

FANDANGOS ROTTWEILER

Egenskapsvärden enligt SKK Aveldata

Orkanens Uzeb-United                     Fandangos Ella

Egenskapsvärden enligt SKK Aveldata

Fandangos A-kull

MH Föräldradjur Fandangos B-Kull

Moment

Ella

Zeb

1a Kontakt / Hälsning

4

4

1b Kontakt / Samarbete

4

4

1c Kontakt / Hantering

3

4

2a Lek 1 / Leklust

4

4

2b Lek 1 / Gripande

3

4

2c Lek 1 / Dragkamp

4

5

3a Jakt / Förföljande

3/4

4/4

3b Jakt / Gripande

2/4

3/5

4 Aktivitet

4

3

5a Avstlek / Intresse

4

3

5b Avstlek / Hot-agg

1

2

5c Avstlek / Nyfikenhet

4

3

5d Avstlek / Leklust

4

5

5e Avstlek / Samarbete

2

3

6a Överraskn / Rädsla

3

3

6b Överraskn / Hot-agg

3

3

6c Överraskn / Nyfikenhet

3

3

6d Överraskn / Kvarst. rädsla

3

1

6e Överraskn / Kvarst. intr.

3

3

7a Ljudkänsl / Rädsla

3

2

7b Ljudkänsl / Nyfikenhet

5

5

7c Ljudkänsl / Kvarst. rädsla

3

1

7d Ljudkänsl / Kvarst. intr.

2

1

8a Spöken / Hot-agg

3

3

8b Spöken / Kontroll

4

5

8c Spöken / Rädsla

5

2

8d Spöken / Nyfikenhet

3

3

8e Spöken / Kontakt

4

4

9a Lek 2 / Leklust

4

4

9b Lek 2 / Gripande

4

3

10 Skott

1

1

MH Fandangos A-kull

u. Fandangos Ella, e. Adius Pim-Pim

Beskriven 2010-10-31 Marks BK, Benny Nilsson

Moment

Atle

Assar

Alice

Alva

Ayla

A

Asta

1a Kontakt / Hälsning

4

4

4

4

4

4

4

1b Kontakt / Samarbete

4

4

4

4

4

4

4

1c Kontakt / Hantering

3

4

4

4

4

4

4

2a Lek 1 / Leklust

5

5

5

5

5

4

5

2b Lek 1 / Gripande

4

3

3

4

4

4

3

2c Lek 1 / Dragkamp

1

5

3

4

4

4

3

3a Jakt / Förföljande

5/5

4/5

4/4

4/4

4/4

5/4

4/5

3b Jakt / Gripande

3/3

3/3

3/4

3/4

3/4

2/3

3/3

4 Aktivitet

3

3

2

2

2

2

3

5a Avstlek / Intresse

4

2

3

4

3

5

5

5b Avstlek / Hot-agg

1

1

1

1

1

1

1

5c Avstlek / Nyfikenhet

5

5

3

4

5

5

4

5d Avstlek / Leklust

4

5

4

4

4

2

5

5e Avstlek / Samarbete

2

3

3

3

2

2

2

6a Överraskn / Rädsla

3

1

3

2

3

3

2

6b Överraskn / Hot-agg

3

1

5

2

1

3

1

6c Överraskn / Nyfikenhet

1

5

1

5

4

4

4

6d Överraskn / Kvarst. rädsla

1

1

4

1

1

2

2

6e Överraskn / Kvarst. intr.

2

2

5

2

3

1

3

7a Ljudkänsl / Rädsla

2

2

1

1

3

2

3

7b Ljudkänsl / Nyfikenhet

5

5

5

5

4

5

5

7c Ljudkänsl / Kvarst. rädsla

1

1

1

1

1

1

1

7d Ljudkänsl / Kvarst. intr.

2

3

2

3

3

2

3

8a Spöken / Hot-agg

4

1

4

4

1

3

5

8b Spöken / Kontroll

3

3

5

4

1

4

4

8c Spöken / Rädsla

2

2

3

3

2

2

2

8d Spöken / Nyfikenhet

2

4

5

4

4

2

5

8e Spöken / Kontakt

4

4

4

4

4

4

4

9a Lek 2 / Leklust

4

5

5

5

5

4

5

9b Lek 2 / Gripande

3

3

3

3

3

3

3

10 Skott

1

1

1

1

1

1

1